VIDEO: Otto Pospíšil - Trénink s pomůckou

22.11.2015 13:20

Vážení, 

touto cestou děkuji za možnost natočit videa s Milanem a Renčou, moji klienti, na které jsem pyšný za jejich 100% přístup a progres. 

 

"Pojďme společně."

605 029 339