Návštěva ČOV - TOP TEAM v akademii RED BULL, Rakousko

28.10.2017 22:29

Krásný den, 

je mi velkou ctí, že jsem mohl být součástí české výpravy do sportovní akademie a laboratoře společnosti Red Bull.

Všichni z nás, jak věřím, co jsme navštívili Salzburk a zdejší akademii viděli, jak je možné dělat sport. 

Akademie se stará o děti ve věku od 14 do 18 let. Mladší ročníky si připravují a vzdělávají.

Přístup zde klade důraz nejen na sportovní hledisko, ale i na vzdělání a samozřejmě na rozvoj osobnosti jako celku.

Veškerá péče o děti je na zcela profesionální úrovni - trenéři, fyzioterapeuti, kondiční trenéři, lékaři, učitelé a další ...

Musíme si přiznat, že náš sport je velmi pozadu. Musíme se rozhodnout, zda v našich končinách budeme o další mnoho let později nebo něco změníme. Je nutné začít pracovat. Je potřeba se přestat vymlouvat a hledat vyníky mimo nás.

"Pojďme společně" začít pracovat na našich dětech a jejich vývoji. Vždyť jde především o jejich budoucnost.

Jsme to my, trenéři, kdo jde příkladem. Jsme to my, trenéři, kdo se musíme od našich dětí učit spoustu věcí - chuť, lásku ke sportu, zájem, radost ze hry, vzájemný respekt k druhým. 

Nejde vůbec o výsledky sportovní, ale o vzdělání a vývoj osobnosti jako celku.

"Pojďme společně."

Článek o návštěvě, kliněte zde.