EVOLUČNÍ TRÉNINK - představení vlastního tréninkového konceptu

03.06.2018 11:18

 EVOLUČNÍ TRÉNINK - pohyb & funkce

 

 

 

 

Dovolte mi Vám představit můj vlastní tréninkový koncept.

Samotný název napoví, že jde opravdu o koncept, který se stále může vyvíjet dále. Zároveň však v sobě nese stopy i z mé vlastní historie, nejen z pohledu trenéra a maséra. 

Základní pilíře tvoří můj vlastní pohled na pohyb, trénink a regeneraci. Ten se utvářel již v době mého cestování - východo-asijské, arabské, oceánijské a samozřejmě staro-evropské země. Druhým a neméně podstatným opěrným bodem je koncept DNS pana profesora Pavla Koláře, který mi dopomohl k pochopení a lepšímu procítění pohybu a jeho funkci. Třetím pilířem je otevřenost dalším, nově vznikajícím "teoriím" a samotnému dalšímu vzdělávání.

V názvu EVOLUČNÍ trénink je záměrně i písmenko (R), nazývám ho i (R)EVOLUČNÍM tréninkem. Krásný důkaz toho, jak detail může změnit celek. Jak již z historie vyplývá každá revolta má svůj základ ve vývoji, tedy historii. Já se tímto vracím k historickým a dříve "běžným" pohybovým vzorům. 

Základní teorií:

STABILIZACE

OVLÁDNUTÍ URČITÉHO SEGMENTU

ROTACE

PŘESUN DO DALŠÍHO "EVOLUČNÍHO" STÁDIA (VYŠŠÍ POZICE)

 

Více nebudu veřejně vysvětlovat principy, protože "vykradači" jsou na každém kroku. Každý má možnost můj koncept poznat - v rámci tréninku se mnou, za pomoci školení a ukázek tréninkových jednotek. 

Celý tento rok již aktivně pracujeme podle těchto principů a zjistil jsem, že u mých klientů (včetně sportovců) dochází k lepšímu prožitku pohybu, dýchání, dále například vnímání odrazu a lepší propojení svalovch rětězců, což pozorujeme zvětšením síly. 

"Pojďme společně."